Proje Yönetimi; Teknik Projelerin Planlanması, Organize edilmesi, Gözetim & Denetimi, Yürütülmesi, süreçlerinin tamamıdır. Yapılacak yeni bir Yatırım, Revizyon, İyileştirmeler Teknik Projeler olup APRA Mühendislik olarak; uygun teknikleri, araçları, yetenek ve bilgilerimizi kullanarak İşletmenin Teknik Projelerini gerçekleştirmekteyiz. Zaman, Bütçe ve Kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanarak projenin öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen kalitede bitirilmesini sağlamak amacımızdır.

Başarılı bir proje gerçekleştirmek için;

  • Proje kapsamının açık bir şekilde ifade edilmesi,
  • Tesisin İşletme Koşulları Durumu,
  • Uygun proje stratejisinin seçilmesi,
  • Projenin kapsam, kalite, zaman, bütçe, kaynaklar ve riskleri gibi kısıtlayıcı parametreleri arasında dengenin kurulması,
  • Proje Sürecinde doğru ve zamanında geri bildirim ve iletişim yöntemi

adımlarının gerçekleştirmekteyiz.

Projenize Birlikte Başlayalım!

Bir tesis taşıma projesinin baştan sona her aşamasını idare edecek deneyime ve makine taşıma ekipmanına sahibiz.